Quy định mới xuất nhập cảnh của người nước ngoài ở Việt Nam

Một số điểm mới của Luật Xuất nhập cảnh để quý khách tham khảo:

Ngày 16/6/2014, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Pháp lệnh về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 24/1999/PL-UBTVQH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Người nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế và các doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế cần lưu ý những nội dung chính, quan trọng của quy định mới này.

– Quy định mới về thị thực – loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

Thị thực có giá trị một lần hoặc nhiều lần và không được chuyển đổi mục đích. Do đó, người nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải phù hợp với mục đích nhập cảnh (theo điểm b Khoản 2 Điều 44).

Ký hiệu thị thực cũng có sự thay đổi so với quy định cũ.

Về thời hạn thị thực, được quy định cụ thể tại Điều 9 như sau:

– Thị thực ký hiệu HN, DL có thời hạn không quá 03 tháng.

– Thị thực ký hiệu VR có thời hạn không quá 06 tháng.

– Thị thực ký hiệu NG1, NG2, NG3, NG4, LV1, LV2, DN, NN1, NN2, NN3, DH, PV1, PV2 và TT có thời hạn không quá 12 tháng.

– Thị thực ký hiệu LĐ có thời hạn không quá 02 năm.

– Thị thực ký hiệu ĐT có thời hạn không quá 05 năm.

Thị thực hết hạn, được xem xét cấp thị thực mới. Thời hạn thị thực ngắn hơn thời hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế ít nhất 30 ngày.

Các trường hợp được miễn thị thực:

– Người nước ngoài sử dụng thẻ thường trú (loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người nước ngoài được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực), thẻ tạm trú (loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp cho người nước ngoài được phép cư trú có thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực) theo quy định của Luật này. Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú theo quy định tại Điều 36 bao gồm:Người nước ngoài được cấp thị thực có ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ, TT được xét cấp thẻ tạm trú có ký hiệu tương tự ký hiệu thị thực.

– Người nước ngoài vào khu kinh tế cửa khẩu, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Quy định về cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

– Người nước ngoài có thị thực ký hiệu ĐT, LĐ thì cấp tạm trú không quá 12 tháng và được xem xét cấp thẻ tạm trú. Đối với người được miễn thị thực vào khu kinh tế cửa khẩu thì được cấp tạm trú 15 ngày; vào đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt thì được cấp tạm trú 30 ngày. Đối với người nước ngoài có thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú còn giá trị sử dụng thì không cấp tạm trú.

– Khi cư trú tại Việt Nam, người nước ngoài cần lưu ý việc khai báo tạm trú.

Quý khách hàng có thắc mắc về công văn nhập cảnh hoặc visa, hộ chiều, thủ tục tạm trú hãy liên hệ Vietnam Tour để được tư vấn miễn phí,liên hệ hotline 0967 25 5858 hoặc 04 6256 8383.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*