Giấy phép lao động

Mẫu giấy phép lao động 2015

mau giay phep lao dong

Mẫu giấy phép lao động năm 2015 – đây là mẫu hiện hành do Bộ lao động thương binh xã hội sử dụng: 1. Mẫu giấy phép lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP, hướng dẫn thực hiện như sau: Read More »

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

giay phep lao dong

Người nước nước ngoài vào Việt Nam với mục đích lao động thì cần xin giấy phép lao động để đảm bảo điều kiện pháp lý cho người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Dưới đây Vietnam Tours xin giới thiệu các thủ tục ... Read More »

Xin giấy phép lao động sau khi dán visa tại sân bay

giay phep lao dong

Giấy phép lao động được cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Người nước ngoài có thể xin cấp giấy phép lao động sau khi dán visa tại sân bay, cửa khẩu nhập cảnh quốc tế. Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam bằng visa ... Read More »

Giấy phép làm việc tại Việt Nam

giay phep lao dong

Giấy phép làm việc tại Việt Nam hay giấy phép lao động cấp cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là giấy tờ bắt buộc người lao động nước ngoài cần phải có khi làm việc tại Việt Nam. Thủ tục xin giấy phép lao động, cấp giấy phép làm việc tại Việt Nam được tư vấn ... Read More »

Gia hạn Giấy phép lao động

Giấy phép lao động là giấy do cơ quan có thẩm quyền (Sở Lao Động – Thương Binh Xã Hội) cấp, cho phép người lao động nước ngoài được phép lao động tại Việt Nam. * Cơ sở pháp lý: – Theo Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ... Read More »

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Những đối tượng sau cần xin giấy phép lao động tại Việt Nam: – Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; – Người mà chịu trách nhiệm thành lập thương hiệu thương mại; – Là nhà cung cấp dịch ... Read More »