Tag Archives: giấy phép lao động

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Những đối tượng sau cần xin giấy phép lao động tại Việt Nam: – Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; – Người mà chịu trách nhiệm thành lập thương hiệu thương mại; – Là nhà cung cấp dịch ... Read More »