Cấp thẻ tạm trú 1 năm cho người nước ngoài

Người nước ngoài đang lao động, học tập hay làm việc hoặc đầu tư hợp pháp tại Việt Nam được cấp thẻ tạm trú 1 năm với thời gian cư trú dài hạn tối thiểu là 1 năm theo quy định của pháp luật nước ta hiện hành.

Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú 1 năm cho người nước ngoài

1. Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp, tổ chức bảo lãnh cho người ngoài (Bao gồm bản sao đăng ký kinh doanh, bản sao giấy chứng nhận mẫu dấu, bản sao đăng ký mã số thuế, Bản đăng ký mẫu chứ ký và con dấu);

2. Hộ chiếu của người nước ngoài phải còn thời hạn tối thiểu 06 tháng;

3. Giấy phép lao động (Nhà đầu tư, trưởng văn phòng dự án, tổ chức phi chính phủ, luật sư nước ngoài được cấp giấy phép hành nghề tại Việt Nam không phải xin cấp giấy phép lao động)

Những tài liệu từ mục 1 đến mục 3 có thể được Miễn nếu Công ty hoặc tổ chức sử dụng người nước ngoài đã từng nộp những văn bản tài liệu này lên cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để xin thị thực cho người nước ngoài.

– Mẫu đơn đề nghị xin cấp thẻ tạm trú Việt Nam.

– Mẫu đơn thông tin về người nước ngoài (Có ảnh và đóng dấu);

– 2 Ảnh 4 * 6 < không quá 6 tháng, không nhàu nát…)

– Những tài liệu khác theo yêu cầu cụ thể của Phòng quản lý xuất nhập cảnh (Như hợp đồng thuê nhà, danh sách người lao động nước ngoài ……)

Dịch vụ hỗ trợ xin cấp thẻ tạm trú của Vietnam Tours:

– Tư vấn về quy định, hồ sơ, thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

– Soạn thảo thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

– Đại diện cho khách hàng chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ và nhận thẻ tạm trú tại cơ quan chức năng
Xem thêm : Gia hạn thẻ tạm trú 1 năm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*