Xin cấp thẻ tạm trú 2 năm

Người nước ngoài hiện đang lao động, làm việc hay đầu tư hợp pháp tại Việt Nam thì được cấp thẻ tạm trú 2 năm với thời gian cư trú là 2 năm theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú 2 năm bao gồm:

– Giấy  phép hoạt động của  công ty

– Thông báo hoạt động

cap_the_tam_tru_2_nam
– Giấy xác nhận có tên trong hội đồng  quản  trị ( Hoặc giấy phép lao động do sở lao động và thương binh xã hội cấp).

– Giấy phép sử dụng con dấu

– Giấy đăng ký mã số thuế

– Giấy xác nhận con dấu+ mẫu chữ ký của Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc ( theo mẫu)

– Form khai + Công văn (mẫu N5A và N5B gửi kèm đánh máy tên va các mục cần khai).

– Hộ chiếu gốc

– 2 ảnh 4 *6 < không quá 6 tháng trở lại ngày xin cấp thẻ tạm trú)

– Giấy giới thiệu ( ký + đóng dấu sẵn )

Những người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú với thời hạn 2 năm bao gồm:

– Nhà đầu tư nước ngoài;Trưởng văn phòng đại diện các tổ chức phí chính phủ;

– Luật sư đã được Bộ tư pháp Việt Nam cấp giấy phép hành nghề;

– Người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động.

Sự lãnh đạo tài tình của ban giám đốc và đội ngũ nhân viên năng động , nhiệt tình và chuyên môn cao có nhiều kinh nghiệm trong dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú, Vietnam Tours hỗ trọ 24/7 qua hotline: 0967 25 5858 – 04 6256 8383

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*