Điều kiện xuất cảnh của người nước ngoài tại Việt Nam

Bạn đã biết điều kiện xuất cảnh của người nước ngoài tại Việt Nam là gì chưa? Vietnam Tours sẽ đưa ra thông tin giúp bạn biết được những trường hợp như thế nào thì người nước ngoài được xuất cảnh khỏi Việt Nam.
Điều 27. Điều kiện xuất cảnh tại Việt Nam
Người nước ngoài được xuất cảnh khi có đủ các điều kiện sau đây:
Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế;
Chứng nhận tạm trú hoặc thẻ tạm trú, thẻ thường trú còn giá trị;
Không thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh quy định tại Điều 28 của Luật này.

Điều 28. Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh và thời hạn tạm hoãn xuất cảnh
Người nước ngoài có thể bị tạm hoãn xuất cảnh nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Đang là bị can, bị cáo, người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc đang là bị đơn, người bị kiện, người có nghĩa vụ liên quan trong vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, hôn nhân và gia đình;
b) Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án, quyết định của Tòa án, quyết định của Hội đồng xử lý cạnh tranh;
c) Chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế;
d) Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
đ) Vì lý do quốc phòng, an ninh.

Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người đang chấp hành hình phạt tù bị dẫn giải ra nước ngoài để cung cấp chứng cứ theo quy định tại Điều 25 của Luật tương trợ tư pháp.
Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh không quá 03 năm và có thể gia hạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*