Trả kết quả visa Trung Quốc trong bao lâu?

Công ty VIETNAM TOURS xin thông báo:

Kể từ ngày 15/05/2015, visa Trung Quốc 3 tháng 1 lần sẽ trả hồ sơ sau 6 ngày làm việc, trường hợp xin khẩn sẽ trả hồ sơ sau 3 ngày làm việc , yêu cầu tất cả các khách hàng nộp ảnh gốc.
Visa Visa Trung Quốc 6 tháng nhiều lần, visa Trung Quốc 1 năm nhiều lần yêu cầu phải có đăng ký kinh doanh photo, công chứng và kết quả visa cũng sẽ trả sau 6 ngày làm việc.

​Công ty xin được thông báo tới các khách hàng và rất mong nhận được sự hợp tác trong thời gian tới​.

Xin cảm ơn!!!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*